Informacja o ciasteczkach

Ta witryna korzysta z „ciasteczek” (czyli niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę w Twoim urządzeniu) w celu autoryzacji oraz zbierania statystyk.

Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na używanie przez nią „ciasteczek” zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

zamknij

60 lat CERN i 30 lat z udziałem Polski

Jan Królikowski jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Również na tym wydziale uzyskał stopień magistra, doktorat (w roku 1974), oraz habilitację (w roku 1987). Tytuł profesora otrzymał w roku 1993. Pracował także na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w CERN. Pełnił wiele funkcji w międzynarodowych i krajowych instytucjach i komitetach: był przedstawicielem Polski w komitecie R-ECFA (Restricted European Committee for Future Accelerators) w latach 1991-1996, przedstawicielem Polski w Radzie CERN w latach 2013-2020‚ pełnił różne funkcje w ramach międzynarodowej współpracy przygotowującej i prowadzącej eksperyment Compact Muon Solenoid (CMS) przy LHC w latach 1991-2013. W latach 1999-2002 był członkiem Komitetu Fizyki PAN, a w latach 2011-2016 członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego.

Prof. Królikowski zajmuje się fizyką doświadczalną wysokich energii. Jego badania naukowe poświęcone były m.in. zderzeniom hadronów, oddziaływaniom neutrin z materią, cząstkom egzotycznym, ciężkim kwarkom, łamaniu symetrii CP w rozpadach kwarków b, procesom poza Modelem Standardowym. Realizując te badania brał udział w różnych eksperymentach w CERN-ie, m.in. w eksperymencie DELPHI przy zderzaczu LEP oraz eksperymencie Compact Muon Solenoid (CMS) przy zderzaczu LHC. Jest autorem ponad 1200 publikacji naukowych cytowanych ponad 80000 razy. Otrzymał m.in. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską oraz nagrodę (zespołową) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Prof. Królikowski ma także bardzo duże doświadczenie dydaktyczne. Prowadził wiele wykładów kursowych i specjalistycznych z fizyki dla wszystkich lat studiów, a także seminaria z fizyki wysokich energii. Był opiekunem 10 prac magisterskich i promotorem 7 doktorów. Bierze też udział w różnych działaniach popularyzujących fizykę.

Wykonawca

prof. dr hab. Jan Królikowski - Wydział Fizyki UW

Termin

23.09.2021: 18:00 - 19:00

Czas trwania

45 minut. Plus 15 min na pytania.

Wiek uczestników

Od 15 do 115 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Zapytaj Fizyka

Forma

Wykład online

Cykl

PL30CERN - wszechświat cząstek elementarnych

Organizatorzy

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy