Dr Monika Wilde-Piórko

Wydział Fizyki UW

Dr Monika Wilde-Piórko uczestniczy w 2 imprezach, w dniach 26-28.09, 01.10.2016:

 1. Budowa wnętrza Ziemi
  impreza numer: 729

  dr Monika Wilde-Piórko, Daria Śmietanka, Magda Gładka; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  26.09.2016: 10:00 - 12:00; 27.09.2016: 10:00 - 12:00; 28.09.2016: 10:00 - 12:00; Pasteura 5
  Dla gimnazjum; Warsztaty; Od 1 do 3 klasy gimnazjum. Konieczna rezerwacja.

 2. Niezwykła planeta Ziemia
  impreza numer: 259

  dr Monika Wilde-Piórko, studenci Wydziału Fizyki UW; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  01.10.2016: 10:00 - 16:00; Pasteura 5
  Dla dzieci; Warsztaty, Pokaz; Od 5 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy