Mgr Przemysław Majewski

Wydział Fizyki UW

Mgr Przemysław Majewski uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 01.10.2016:

  1. Wielościany i origami
    impreza numer: 378

    prof. dr hab. Jacek Jezierski, mgr Przemysław Majewski, mgr Piotr Waluk; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    01.10.2016: 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Wykład, Pokaz, Warsztaty; Od 10 lat (decyduje kolejność przyjścia).

Organizatorzy

Współorganizatorzy