Zasady i tajniki organicznej fotowoltaiki

impreza numer: 373

Zamierzam przedstawić fizyczne podstawy fotowoltaiki - procesu zamiany promieniowania
słonecznego na prąd elektryczny. Omówię głównie fotowoltaikę organiczną, uważaną za jedną
z bardziej obiecujących dróg rozwojowych, oraz problemy, pojawiające się przy projektowaniu tanich, przyjaznych dla środowiska i wydajnych fotoogniw.

Wykonawca

dr hab. Jerzy J. Wojtkiewicz - Wydział Fizyki UW

Termin

01.10.2016: 10:00 - 11:00

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy