Świecący świat

impreza numer: 264

1. Świecący świat

Podczas zabawy ze świecącą cieczą nienewtonowską goście dowiedzą się na czym polega zjawisko fluorescencji. Zobaczą w jakich organizmach to zjawisko występuje naturalnie – bakterie fluorescencyjne oraz meduzy Aequorea victoria, z której wyizolowano pierwsze białko zielonej fluorescencji szeroko stosowane w badaniach naukowych.

Wykonawca

Samorząd Doktorantów Instututu Biologii Doświadczalnej

Termin

01.10.2016: 09:30 - 15:30

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 5 do 12 lat.

Liczba uczestników

Impreza ciągła.

Typ

Dla dzieci

Formy

Pokaz; Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy