Przyczyny i skutki gwałtownego ocieplania Arktyki

impreza numer: 375

Tematem wykładu będą fizyczne przyczyny gwałtownych zmian klimatycznych, jakie mają miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w obszarach polarnych. Omawiane będą procesy fizyczne zachodzące w atmosferze, hydrosferze oraz kriosferze Arktyki ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań zwanych sprzężeniami zwrotnymi, które odgrywają istotną rolę w zmianach klimatycznych.  Przedstawione będą konsekwencje tych zmian z punktu widzenia Europy oraz całego świata. Wykład będzie bogato ilustrowanych zdjęciami z kampanii pomiarowych jakie prowadziliśmy w ostatnich trzech latach na Spitsbergenie.

Wykonawca

dr hab. Krzysztof Markowicz - Wydział Fizyki UW

Termin

01.10.2016: 13:00 - 14:00

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy