Obserwacje zjawisk i procesów fizycznych zachodzących w dolnej atmosferze

impreza numer: 239

Seria 30-minutowych pokazów dla dzieci i dorosłych ilustrujących różnorodne obserwacje i pomiary atmosferyczne z wykorzystaniem przyrządów pomiarowych Zakładu Fizyki Atmosfery IGFUW.

Przedstawimy techniki pomiarowe służące do obserwacji własności optycznych aerozoli atmosferycznym oraz ich wpływu na bilans radiacyjny w oparciu pomiary teledetekcyjne prowadzone w Laboratorium Transferu Radiacyjnego IGFUW oraz za pomocą satelitów meteorologicznych. Pokażemy jak działa lidar aerozolowy oraz fotometr słoneczny.

Uczestnikom pokazu zademonstrujemy działanie ultraszybkiego termometru UFT do pomiarów temperatury w chmurach – unikalną i oryginalna konstrukcje Zakładu Fizyki. Pokażemy komorę chmurową, w której badamy procesy fizyczne zachodzące w malej skali. Opowiem o pomiarach pomiarowych z wykorzystaniem samolotów badawczych i dronów.

Wykonawcy

prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski - Wydział Fizyki UW, Naukaoklimacie.pl

dr hab. Krzysztof Markowicz - Wydział Fizyki UW

dr Iwona Stachlewska - Wydział Fizyki UW

mgr Michał Chiliński - Wydział Fizyki UW

mgr Justyna Lisok - Wydział Fizyki UW

Termin

30.09.2016: 18:00 - 22:00

Czas trwania

18 minut. 240.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Wieczór z Nauką

Forma

Pokaz

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy