Kącik plastyczny dla dzieci

impreza numer: 267

Wykonawca

Samorząd Doktorantów IBD - Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego

Termin

01.10.2016: 09:30 - 15:30

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 5 do 12 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Dla dzieci

Forma

Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy