Geoinżynieria - ostatnia deska ratunku przed katastrofą klimatyczną?

impreza numer: 374

Naukowcy zastanawiają się nad możliwością podjęcia niekonwencjonalnych działań w sytuacji, w której narastające globalne ocieplenie mogłoby doprowadzić do katastrofy. Jakie to działania? Jakie mogą mieć skutki? Czy mają szansę realizacji? Jakie badania w tym celu się prowadzi? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się podczas wykładu.

Wykonawca

prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski - Wydział Fizyki UW, Naukaoklimacie.pl

Termin

01.10.2016: 11:30 - 12:30

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy