Dyfuzja w komórkach oczami fizyka

impreza numer: 295

Jeśli będziemy obserwować w mikroskopie optycznym cząstki materii o rozmiarach nie większych niż 1 mikrometr, zawieszone w wodzie, to bez trudu zauważymy, że wykonują one nieustanne chaotyczne ruchy. Nazwano je ruchami Browna od nazwiska szkockiego botanika, który opisał je w 1827 roku, a stanowią one fizyczny mechanizm leżący u podstaw zjawiska dyfuzji.

Molekuły biologiczne wykorzystują dyfuzję w poszukiwaniach partnerów oddziaływań. Ciekawym przykładem takiego procesu jest ruch cząsteczki białka na DNA, którego celem jest odnalezienie charakterystycznej sekwencji zasad nukleinowych, stanowiącej miejsce wiązania. Ten ruch, obserwowany przez biologów w mikroskopie fluorescencyjnym, wydaje się zachodzić w jednym wymiarze. Opowiemy jak fizycy wykazali, że dyfuzja białek na DNA odbywa się w rzeczywistości po spirali, a białko cały czas jest zwrócone do DNA tą samą stroną.

Wykonawcy

prof. dr hab. Jan Antosiewicz - Wydział Fizyki UW

dr hab. Maciej Długosz - Centrum Nowych Technologii UW

Termin

01.10.2016: 14:30 - 15:30

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy