Budowa wnętrza Ziemi

impreza numer: 729

Tematem lekcji festiwalowej będzie budowa wnętrza Ziemi. Uczniowie zbudują model Ziemi z masy solnej, zachowując przy tym proporcje objętości poszczególnych warstw.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Wydział Fizyki UW

Daria Śmietanka - studentka, Wydział Fizyki UW

Magda Gładka - studentka, Wydział Fizyki UW

Terminy

26.09.2016: 10:00 - 12:00
27.09.2016: 10:00 - 12:00
28.09.2016: 10:00 - 12:00

Czas trwania

120 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy gimnazjum. Konieczna rezerwacja.

Maksymalna liczba uczniów

30

Typ

Dla gimnazjum

Forma

Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy