Świat biomolekuł w 3D

impreza numer: 380

Zaprezentowane zostaną metody wirtualnej rzeczywistości, wykorzystujące m.in. projekcję 3D, pozwalające na lepsze zrozumienie funkcjonowania układów biomolekularnych, w tym biologicznych nanosensorów.

Wykonawcy

prof. dr hab. Bogdan Lesyng - Wydział Fizyki UW - prowadzący

M Koliński - prowadzący

dr Krystyna Krzyśko - Wydział Fizyki UW - prowadząca

T Oleniecki - prowadzący

Terminy

01.10.2016: 12:00 - 12:45
01.10.2016: 13:00 - 13:45

Czas trwania

30 minut. Decyduje kolejność przyjścia.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 do 115 lat.

Liczba uczestników

30 osób.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Pokaz

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy