Robert Wołkiewicz

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Robert Wołkiewicz uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Symulator reaktora jądrowego
    impreza numer: 255

    Robert Wołkiewicz; Narodowe Centrum Badań Jądrowych
    26.09.2015: 09:30 - 15:30; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Warsztaty, Wystawa; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej