Prof. dr hab. Marek Trippenbach

Wydział Fizyki UW

Prof. dr hab. Marek Trippenbach uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Piękny jest ten świat - dziekani Wydzialu Fizyki prezentują
    impreza numer: 244

    prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, dr hab. Marek Karny, prof. dr hab. Marek Trippenbach; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    26.09.2015: 10:30 - 11:30; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Pokaz; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej