Prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski

Wydział Fizyki UW

Prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski uczestniczy w 3 imprezach, w dniach 25, 26.09.2015:

 1. Atmosfera
  impreza numer: 146

  prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski, dr Olga Zawadzka; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  25.09.2015: 18:00 - 22:00; ul. Pasteura 7
  Wieczór z Nauką; Pokaz, Rozmowa; Od 15 lat.

 2. Nauka o klimacie
  impreza numer: 247

  prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski, dr Aleksandra Kardaś, mgr Marcin Popkiewicz; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  26.09.2015: 09:30 - 15:30; Pasteura 5
  Spotkanie weekendowe; Gra edukacyjna, Film edukacyjny; Od 15 lat.

 3. Światło i chmury
  impreza numer: 240

  prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  26.09.2015: 12:00 - 12:45; Pasteura 5
  Spotkanie weekendowe; Wykład; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej