Dr Aleksandra Kardaś

Nauka o klimacie

Strona internetowa wykonawcy

Dr Aleksandra Kardaś uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Nauka o klimacie
    impreza numer: 247

    prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski, dr Aleksandra Kardaś, mgr Marcin Popkiewicz; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    26.09.2015: 09:30 - 15:30; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Gra edukacyjna, Film edukacyjny; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej