Dr Artur Kalinowski

Wydział Fizyki UW

Dr Artur Kalinowski uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Czego dowiedzieliśmy się dzięki LHC?
    impreza numer: 237

    dr Artur Kalinowski; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    26.09.2015: 10:00 - 10:45; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Wykład; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej