Dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska

Wydział Fizyki UW

Dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska uczestniczy w 1 imprezie, w dniach 21-23.09.2015:

  1. Bawimy się światłem - gry i zabawy dydaktyczne
    impreza numer: 701

    dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska, Jarosław Makowiecki student, Kornelia Morawska studentka, Urszula Remiszewska studentka; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    21.09.2015: 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00; 22.09.2015: 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00; 23.09.2015: 10:00 - 11:00, 12:00 - 13:00; Pasteura 5
    Lekcja festiwalowa -podstawówka; Warsztaty; Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej. Cała klasa.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej