Mgr Ewa Droste

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Mgr Ewa Droste uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Promieniowanie środowiska
    impreza numer: 254

    mgr Ewa Droste; Narodowe Centrum Badań Jądrowych
    26.09.2015: 09:30 - 15:30; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Pokaz; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej