Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański

Wydział Fizyki UW

Dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Komputery Kwantowe - od Feynmana do Google'a
    impreza numer: 243

    dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    26.09.2015: 12:00 - 12:45; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Wykład; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej