Mgr Michał Chiliński

Wydział Fizyki UW

Mgr Michał Chiliński uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Drony w badaniach aerozoli atmosferycznych
    impreza numer: 238

    mgr Michał Chiliński; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    26.09.2015: 13:00 - 13:45; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Wykład; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej