Mgr inż. Łukasz Adamowski

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Mgr inż. Łukasz Adamowski uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 26.09.2015:

  1. Oddziaływanie cząstek β z polem magnetycznym
    impreza numer: 253

    mgr inż. Łukasz Adamowski; Narodowe Centrum Badań Jądrowych
    26.09.2015: 09:30 - 15:30; Pasteura 5
    Spotkanie weekendowe; Warsztaty; Od 15 lat.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej