Photonic implementations of quantum-enhanced Technologies

Dnia 23 lipca 2009 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW, dr hab. Konrad Banaszek rozpoczął prace badawcze w projekcie „Photonic implementations of quantum-enhanced Technologies”.

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koordynator projektu, dr hab. Konrad Banaszek, w procesie rekrutacji zaprosił do współpracy grupę kilkunastu bardzo zdolnych, chętnych do pogłębiania swojej wiedzy młodych fizyków. W prowadzonych pracach badawczych Koordynator i jego zespół poruszają tematy związane ściśle z Optyką i Informacją Kwantową, między innymi:

Ważną część projektu stanowi nnnnnnnnnnowoczesne nnnnnnnnlaboratorium sukcesywnie wyposażane w wysokiej jakości sprzęt . W Laboratorium Fotoniki Kwantowej Wydziału Fizyki UW w ramach projektu TEAM „Photonic implementations of quantum-enhanced Technologies” prowadzone są badania mające na celu wykorzystanie światła do realizacji pomiarów o nieosiągalnej dotąd precyzji oraz do przesyłania zaszyfrowanych informacji metodami kryptografii kwantowej. Aby to osiągnąć, członkowie TEAM-u wykorzystują zaskakujące kwantowe własności pojedynczych cząstek światła – fotonów: kwantowe superpozycje, splątanie, zakaz klonowania. Konstruują nowe źródła pojedynczych fotonów o kontrolowanych przez nich właściwościach, badają metody kodowania informacji za pomocą pojedynczych fotonów, metody ich przesyłania oraz wykorzystania do precyzyjnych pomiarów. Prowadzone badania nie byłyby możliwe, gdyby nie nowoczesna aparatura zakupiona w ramach projektu TEAM, taka jak lasery stabilizowane, precyzyjne uchwyty optyczne, nnnnczułe ndetektory, nnszybkie nnnnngeneratory sygnałowe. Innowacyjność i jakość prowadzonych badań potwierdzają liczne publikacje w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych.

Dzięki Programowi TEAM naukowcy prowadzą badania na najwyższym poziomie, mają również szerokie możliwości realizacji nowatorskich pomysłów.

Więcej informacji na stronie projektu: „Photonic implementations of quantum-enhanced technologies”.

Ostatnia modyfikacja:

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej