Fizyka i technologia ogniw słonecznych i ogniw litowych dla pozyskiwania energii odnawialnej.

impreza numer: 148

W naszym laboratorium wytwarzamy i testujemy dwa rodzaje urządzeń ważnych dla technologii pozyskiwania energii odnawialnych: ogniwa słoneczne, które zamieniają energię słoneczną na elektryczną i ogniwa litowe, które pozwalają energię elektryczną zmagazynować i wykorzystać, gdy słońce nie świeci.
Odwiedzający będą mogli obejrzeć komory suche, w których powstają te ogniwa. Następnie pokażemy im (opisowo i doświadczalnie), jak te ogniwa działają. Ze względu na późną porę zapewnimy sztuczne słońce, ale można też przynieść własną latarkę.

Wykonawcy

dr hab. Krzysztof Korona - Wydział Fizyki UW - opiekun merytoryczny

mgr Sylwia Grankowska-Ciechanowicz - Wydział Fizyki UW - prowadząca

prof. dr hab. Maria Kamińska - Wydział Fizyki UW - prowadząca

mgr Dominika Ziółkowska - Wydział Fizyki UW - prowadząca

Termin

25.09.2015: 18:00 - 22:00

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Wieczór z Nauką

Formy

Pokaz; Rozmowa

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej