Budowa wnętrza Ziemi

impreza numer: 791

W czasie lekcji uczniowie poznają budowę wnętrza Ziemi, zbudują z masy solnej model Ziemi, zachowując przy tym proporcje objętości poszczególnych warstw.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Wydział Fizyki UW - prowadząca

Patryk Żabicki - student, Wydział Fizyki UW - prowadzący

Terminy

21.09.2015: 10:00 - 11:00
21.09.2015: 11:00 - 12:00
22.09.2015: 10:00 - 11:00
22.09.2015: 11:00 - 12:00
23.09.2015: 10:00 - 11:00
23.09.2015: 11:00 - 12:00

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy gimnazjum. Lekcja dzielona.

Maksymalna liczba uczniów

15

Typ

Lekcja festiwalowa - gimnazjum

Formy

Pokaz; Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej