Bawimy się światłem - gry i zabawy dydaktyczne

impreza numer: 701

W formie zagadek, zabaw i konkursów uczniowie będą poznawać zjawiska związane z rozchodzeniem się światła. Bawiąc się w detektywów  wykorzystają proste przyrządy optyczne.

Wykonawcy

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska - Wydział Fizyki UW - prowadząca

Jarosław Makowiecki student - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Kornelia Morawska studentka - Wydział Fizyki UW - prowadząca

Urszula Remiszewska studentka - Wydział fizyku UW - prowadząca

Terminy

21.09.2015: 10:00 - 11:00
21.09.2015: 12:00 - 13:00
22.09.2015: 10:00 - 11:00
22.09.2015: 12:00 - 13:00
23.09.2015: 10:00 - 11:00
23.09.2015: 12:00 - 13:00

Czas trwania

60 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej. Cała klasa.

Maksymalna liczba uczniów

30

Typ

Lekcja festiwalowa -podstawówka

Forma

Warsztaty

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej