Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, al. Żwirki i Wigury 101

Zobacz na mapie.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej