Mgr Piotr Witek

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Mgr Piotr Witek uczestniczy w 3 imprezach, w dniach 23, 24, 26, 27.09.2013:

 1. Planety widziane z bliska (dla gimnazjum)
  impreza numer: 680

  dr Monika Wilde-Piórko, mgr Piotr Witek; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  23.09.2013: 10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45; 24.09.2013: 10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45; ul. Pasteura 7
  Lekcja festiwalowa; wykład; Od 1 do 3 klasy gimnazjum.

 2. Planety widziane z bliska (dla podstawówki)
  impreza numer: 603

  dr Monika Wilde-Piórko, mgr Piotr Witek; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  23.09.2013: 12:00 - 12:45; 24.09.2013: 12:00 - 12:45; ul. Pasteura 7
  Lekcja festiwalowa; wykład; Od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej.

 3. Tajemnice skrywane za atmosferą
  impreza numer: 20

  dr Monika Wilde-Piórko, mgr Katarzyna Misiura, mgr Piotr Witek; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  26.09.2013: 15:00 - 15:45, 16:00 - 16:45; 27.09.2013: 15:00 - 15:45, 16:00 - 16:45; ul. Pasteura 7
  Klub młodzieżowy; wykład; Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej