Dr Marzena Świeczak

Dr Marzena Świeczak uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 28.09.2013:

  1. Niezwykła planeta Ziemia
    impreza numer: 261

    dr Monika Wilde-Piórko, mgr Katarzyna Misiura, Kajetan Chrapkiewicz, Martyna Chruślińska, Anna Kondej, Agata Pochylska, uczniowie, dr Marzena Świeczak; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    28.09.2013: 10:00 - 15:30; ul. Pasteura 7
    Dla dzieci; warsztaty/pokazy; Od 6 do 12 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej