Dr Tomasz Stefaniuk

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Strona internetowa wykonawcy

Dr Tomasz Stefaniuk uczestniczy w 3 imprezach, w dniach 23-28.09.2013:

 1. Nieoczywiste zastosowania mikroskopii sił atomowych (AFM)
  impreza numer: 13

  dr Tomasz Stefaniuk; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  23.09.2013: 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; 24.09.2013: 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; 25.09.2013: 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; ul. Pasteura 7
  Klub młodzieżowy; wykład; Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

 2. Pokonując ograniczenie dyfrakcyjne, czyli krótka historia ewolucji soczewek optycznych
  impreza numer: 313

  Optyka w nanoskali
  dr Tomasz Stefaniuk; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 12:30 - 13:15; ul. Banacha 2
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 17 lat.

 3. Światło w światłowodzie, czyli od telekomunikacji do skanującego optycznego mikroskopu pola bliskiego
  impreza numer: 18

  dr Tomasz Stefaniuk; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  26.09.2013: 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; 27.09.2013: 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; ul. Pasteura 7
  Klub młodzieżowy; warsztaty/pokazy; Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej