Prof. dr hab. Czesław Radzewicz

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Prof. dr hab. Czesław Radzewicz uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 23.09.2013:

  1. Tajniki interferencji laserowej
    impreza numer: 14

    prof. dr hab. Czesław Radzewicz, Klaudia Gołos, mgr Michał Nawrot, mgr Łukasz Zinkiewicz; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    23.09.2013: 15:30 - 16:15, 16:30 - 17:15; ul. Pasteura 7
    Klub młodzieżowy; warsztaty/pokazy; Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej