Dr Agnieszka Korgul

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Dr Agnieszka Korgul uczestniczy w 1 imprezie, w dniach 23-28.09.2013:

  1. Wystawa prac wyróżnionych w VII Konkursie Fizycznym "Poszukiwanie Talentów"

    dr Anna Kaczorowska, dr Agnieszka Korgul, Dominik Krzemiński; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    23.09.2013: 10:00 - 17:00; 24.09.2013: 10:00 - 17:00; 25.09.2013: 10:00 - 17:00; 26.09.2013: 10:00 - 17:00; 27.09.2013: 10:00 - 17:00; 28.09.2013: 10:00 - 17:00; ul. Pasteura 7
    Wystawa; wystawa; Od 7 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej