Mgr Paulina Kaczmarek

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Mgr Paulina Kaczmarek uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 28.09.2013:

  1. Wieczór z astronomią w Ostrowiku
    impreza numer: 305

    dr Marcin Kiraga, dr Agnieszka Majczyna, mgr Mirosław Należyty, mgr Anna Ciechanowska, mgr Monika Sitek, mgr Grzegorz Wiktorowicz, mgr Paulina Kaczmarek; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    28.09.2013: 17:00 - 22:00; ul. Pasteura 7; Ostrowik 21; Al. Ujazdowskie 4
    Wycieczka; wycieczka naukowa; Od 10 lat (ze względu na późny powrót do Warszawy).

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej