Monika Dziuba

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Monika Dziuba uczestniczy w 1 imprezie, w dniach 23-26.09.2013:

  1. Rzuć okiem na swój wzrok - zbadaj swój wzrok i dowiedz się jak działa ludzkie oko
    impreza numer: 11

    dr Jacek Pniewski, mgr Rafał Brygoła, Monika Dziuba, Jolanta Piekarska, Sandra Rostkowska, Sylwia Szmurło, Justyna Moroz; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    23.09.2013: 15:00 - 15:30, 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; 24.09.2013: 15:00 - 15:30, 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; 25.09.2013: 15:00 - 15:30, 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; 26.09.2013: 15:00 - 15:30, 15:45 - 16:15, 16:30 - 17:00; ul. Pasteura 7
    Klub młodzieżowy; warsztaty/pokazy; Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej