Prof. dr hab. Krzysztof Doroba

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Prof. dr hab. Krzysztof Doroba uczestniczy w 2 imprezach, w dniu 28.09.2013:

 1. Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC?
  impreza numer: 311

  prof. dr hab. Krzysztof Doroba, prof. dr hab. Jan Królikowski, dr Marcin Konecki, dr Artur Kalinowski; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 14:30 - 15:30; ul. Banacha 2
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 17 lat.

 2. Okno na mikroświat - jak działają współczesne detektory?
  impreza numer: 315

  prof. dr hab. Krzysztof Doroba, prof. dr hab. Wojciech Dominik, mgr Maciej Misiura; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 10:00 - 13:45; ul. Pasteura 7
  Spotkanie weekendowe; warsztaty/pokazy; Od 17 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej