Prof. dr hab. Wojciech Dominik

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Prof. dr hab. Wojciech Dominik uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 28.09.2013:

  1. Okno na mikroświat - jak działają współczesne detektory?
    impreza numer: 315

    prof. dr hab. Krzysztof Doroba, prof. dr hab. Wojciech Dominik, mgr Maciej Misiura; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
    28.09.2013: 10:00 - 13:45; ul. Pasteura 7
    Spotkanie weekendowe; warsztaty/pokazy; Od 17 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej