Dr Piotr Bałazy

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

Strona internetowa wykonawcy

Dr Piotr Bałazy uczestniczy w 1 imprezie, w dniu 28.09.2013:

 1. Cieplejsze oceany - obserwowane i prognozowane efekty postępujących zmian klimatycznych na organizmy morskie.
  impreza numer: 321

  Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu
  dr Piotr Bałazy; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 12:00 - 12:45; ul. Pasteura 7
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 15 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej