Rezerwacja

Wszystkie Lekcje – podstawówka i Lekcje – gimnazjum wymagają rezerwacji terminów dla zorganizowanych grup.

Informacje o rezerwacji Lekcji znaleźć można na stronie: http://festiwalnauki.edu.pl/sites/default/files/programFN_2013_lekcje.pdf

UWAGI:

 • proszę przestrzegać liczebności grup,
 • lekcje rozpoczynają się o podanych godzinach, bardzo proszę o punktualność.

Kluby młodzieżowe, imprezy skierowane do licealistów, wymagają indywidualnej rezerwacji miejsc.

Aby zarezerwować miejsce na Klub młodzieżowy należy wykonać następujące kroki:

 1. zapoznać się z ofertą, opisami wszystkich Klubów młodzieżowych,
 2. po dokonaniu wyboru proszę zarejestrować się korzystając z zakładek na górze strony,
 3. proces rejestracji jest zakończony po kliknięciu na link w otrzymanym e-mailu,
 4. po potwierdzeniu rejestracji należy zalogować się na stronie i dokonać rezerwacji,
  • nie można zarezerwować więcej niż jeden termin danej imprezy,
  • można zarezerwować więcej niż jedną imprezę, proszę upewnić się, że nie odbywają się w tym samym czasie,
  • rezerwacja będzie potwierdzona e-mailem,
 5. jeżeli nie będziesz mógł przyjść koniecznie usuń swoją rezerwację nawet w ostatniej chwili, ze zwolnionego miejsca skorzysta ktoś inny,
 6. liście podstawowej na każdy termin towarzyszy lista rezerwowa.

Spotkania Klubów młodzieżowych rozpoczynają się o podanych godzinach, bardzo prosimy o punktualność.

Małgorzata Nurek-Malinowska
Monika Wilde-Piórko
Koordynatorki XVII FN na Wydziale Fizyki UW

Ostatnia modyfikacja:

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej