Wystawa prac wyróżnionych w VII Konkursie Fizycznym "Poszukiwanie Talentów"

Wystawa fotografii, plakatów, rysunków nadesłanych na Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów”. Tematyka związana z fizyką, energetyką jądrową i fizyką jądrową.
Strona Konkursu http://talenty.wikispaces.com/Start

Wykonawcy

dr Anna Kaczorowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - koordynator

dr Agnieszka Korgul - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - przygotowanie

Dominik Krzemiński - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - przygotowanie

Terminy

23.09.2013: 10:00 - 17:00
24.09.2013: 10:00 - 17:00
25.09.2013: 10:00 - 17:00
26.09.2013: 10:00 - 17:00
27.09.2013: 10:00 - 17:00
28.09.2013: 10:00 - 17:00

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa korytarze. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 7 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Wstęp wolny.

Typ

Wystawa

Forma

wystawa

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej