Szpiegujemy chmury, czyli jak znaleźć i zinterpretować zdjęcia satelitarne atmosfery

impreza numer: 318

Warsztaty komputerowe poświęcone satelitarnym obserwacjom atmosfery. Podczas naszych krótkich warsztatów dowiesz się, gdzie w Internecie znaleźć aktualne i archiwalne obrazy satelitarne, jak odczytać z nich podstawowe informacje, np. rozpoznać front atmosferyczny, odróżnić chmury od śniegu.

Wykonawcy

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - koordynator cyklu

mgr Dariusz Baranowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

mgr Olga Zawadzka - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 10:00 - 15:30 (wejście co 45 min)

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 406. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

10 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

warsztaty/pokazy

Cykl

Obserwacje zjawisk i procesów atmosferycznych

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej