Rzuć okiem na swój wzrok - zbadaj swój wzrok i dowiedz się jak działa ludzkie oko

impreza numer: 11

W czasie półgodzinnego spotkania uczestnicy zobaczą jak fascynującym i złożonym organem jest ludzkie oko. Przy pomocy biomikroskopu oraz funduskamery zaprezentujemy najważniejsze jego elementy, opowiemy o ich funkcjach i działaniu. Każdy z uczestników zostanie poddany standardowemu badaniu refrakcji, dzięki któremu dowie się czy ma wadę wzroku oraz jakie są obecnie dostępne metody jej korekcji. Ochotnikom założymy soczewki kontaktowe dzięki czemu osoby z wadą wzroku zobaczą świat skorygowany, natomiast osoby bez wady wzroku doświadczą jak widzi świat np. osoba obarczona krótkowzrocznością.

Wykonawcy

dr Jacek Pniewski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - opieka merytoryczna

mgr Rafał Brygoła - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Monika Dziuba - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Jolanta Piekarska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Sandra Rostkowska - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Sylwia Szmurło - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Justyna Moroz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Terminy

23.09.2013: 15:00 - 15:30
23.09.2013: 15:45 - 16:15
23.09.2013: 16:30 - 17:00
24.09.2013: 15:00 - 15:30
24.09.2013: 15:45 - 16:15
24.09.2013: 16:30 - 17:00
25.09.2013: 15:00 - 15:30
25.09.2013: 15:45 - 16:15
25.09.2013: 16:30 - 17:00
26.09.2013: 15:00 - 15:30
26.09.2013: 15:45 - 16:15
26.09.2013: 16:30 - 17:00

Czas trwania

30 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 104B. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Niestety impreza nie jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 1 do 3 klasy szkoły średniej.

Maksymalna liczba uczniów

3

Zaproszenia/wejściówki

Wymagane są zaproszenia.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Imprezę poprowadzą studenci kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie specjalności Optyka okularowa i optometria.

Typ

Klub młodzieżowy

Forma

warsztaty/pokazy

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej