Czego już dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC?

impreza numer: 311

Głównym celem spotkania jest przedstawienie najważniejszych rezultatów otrzymanych przez eksperyment Compact Muon Solenoid (CMS) działający przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie. W lipcu 2012 eksperyment ten, wraz z bliźniaczym eksperymentem ATLAS doniosły o odkryciu cząstki, która najprawdopodobniej jest ostatnim brakującym elementem Modelu Standardowego i która odpowiedzialna jest za masy cząstek elementarnych. Czy tak jest naprawdę mamy nadzieje dowiedzieć się z zebranych do końca 2012 roku danych doświadczalnych.

W trakcie pierwszej części wykładu (40 minut) omówione zostaną wyniki doświadczalne oraz wkład polskich fizyków w budowę i działanie detektora CMS. W drugiej części wykładu (20 min) przewiduje się bezpośrednie połączenie z przebywającymi przy detektorze fizykami i technikami warszawskimi i bezpośrednią dyskusję z nimi.

Wykonawcy

prof. dr hab. Krzysztof Doroba - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

prof. dr hab. Jan Królikowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

dr Marcin Konecki - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

dr Artur Kalinowski - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - prowadzący

Termin

28.09.2013: 14:30 - 15:30

Czas trwania

60 minut.

Miejsce

Gmach Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, ul. Banacha 2, Warszawa sala 3180. Wejście od ul. Pasteura, prawe.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 17 lat.

Liczba uczestników

50 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

wykład

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej