Cieplejsze oceany - obserwowane i prognozowane efekty postępujących zmian klimatycznych na organizmy morskie.

impreza numer: 321

Problem zmian klimatycznych dotyczy przede wszystkim mórz i oceanów ponieważ to one są głównymi odbiorcami absorbowanego ciepła i dwutlenku węgla. Ich rosnąca temperatura, wzrastające zakwaszenie wiąże się z modyfikacją siedlisk, migracjami czy przesuwaniem zasięgu rozmaitych gatunków począwszy od drobnych widłonogów unoszących się w toni wodnej a skończywszy na niedźwiedziach polarnych. Obecnie najgwałtowniejsze zmiany obserwuje się właśnie w rejonach polarnych – głównym poligonie badawczym Instytutu Oceanologii PAN.

Wykonawca

dr Piotr Bałazy - Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii - prowadzący

Termin

28.09.2013: 12:00 - 12:45

Czas trwania

45 minut.

Miejsce

Budynek Dydaktyczny Wydziału Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa sala 109. Wejście od ul. Banacha.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 15 lat.

Liczba uczestników

40 osób.

Zaproszenia/wejściówki

Wstęp wolny.

Dodatkowe informacje dla uczestników

Impreza zacznie się bez kwadransa akademickiego!

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

wykład

Cykl

Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu

Organizator

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej