Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu

Seria 45-minutowych wykładów dla młodzieży i dorosłych w tematyce zmian klimatu obserwowanych na Ziemi. Umówione zostaną zarówno przyczyny ocieplenia klimatu jak i jego skutki w kontekście zmian obserwowanych w biosferze. Przedstawimy mechanizmy fizyczne, które rządzą zmianami w systemie klimatycznym takie jak efekt cieplarniany, efekty aerozolowe czy zmiany cyrkulacji oceanicznej. Pokażemy, jak koncentracja tzw. gazów cieplarnianych wpływa na bilans energii Ziemi i w konsekwencji na temperaturę powietrza różnych warstw atmosfery. Dyskutowane będą argumenty przemawiające za i przeciw zmianom antropogenicznym klimatu. Uczestnicy wykładów będą mogli poznać skutki zmian klimatu w otaczającym nas świecie. Dyskutowane będą zmiany w ekosystemach lądowych i morskich fauny i flory.

4 imprezy, w dniu 28.09.2013:

 1. Cieplejsze oceany - obserwowane i prognozowane efekty postępujących zmian klimatycznych na organizmy morskie.
  impreza numer: 321

  Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu
  dr Piotr Bałazy; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 12:00 - 12:45; ul. Pasteura 7
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 15 lat.

 2. Globalne ocieplenie, topniejące lody Arktyki i długa zima w Polsce. Czy jest związek?
  impreza numer: 319

  Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu
  prof. dr hab. Szymon P. Malinowski; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 10:00 - 10:45; ul. Pasteura 7
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 15 lat.

 3. Jak gazy cieplarniane ogrzewają a aerozole chłodzą klimat?
  impreza numer: 322

  Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu
  dr hab. Krzysztof Markowicz; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 13:00 - 13:45; ul. Pasteura 7
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 15 lat.

 4. W 80 lat do klimatu z czasów dinozaurów
  impreza numer: 320

  Przyczyny i skutki ocieplenia klimatu
  mgr Marcin Popkiewicz; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 11:00 - 11:45; ul. Pasteura 7
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 15 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej