Optyka w nanoskali

Nowe technologie pozwalają na wytwarzanie struktur i urządzeń o rozmiarach mniejszych od tysięcznej części milimetra, czyli porównywalnych z długością fali świetlnej w próżni. Gdy fala świetlna, czyli fala elektromagnetyczna, porusza się po powierzchni metalu, to jej długość jest jeszcze mniejsza niż w próżni. Pozwala to na budowę urządzeń optycznych do obrazowania przedmiotów o rozmiarach bliskich milionowej części milimetra, czujników molekuł i nowych źródeł światła.

3 imprezy, w dniu 28.09.2013:

 1. Magiczny świat metamateriałów
  impreza numer: 314

  Optyka w nanoskali
  dr Piotr Wróbel; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 13:30 - 14:15; ul. Banacha 2
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 17 lat.

 2. Optyka w nanoskali
  impreza numer: 312

  Optyka w nanoskali
  prof. dr hab. Tomasz Szoplik; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 11:30 - 12:15; ul. Banacha 2
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 17 lat.

 3. Pokonując ograniczenie dyfrakcyjne, czyli krótka historia ewolucji soczewek optycznych
  impreza numer: 313

  Optyka w nanoskali
  dr Tomasz Stefaniuk; Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  28.09.2013: 12:30 - 13:15; ul. Banacha 2
  Spotkanie weekendowe; wykład; Od 17 lat.

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fizyka wobec wyzwań XXI w.

Impreza wspierana przez projekt Fizyka wobec wyzwań XXI w. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowe wyzwania - nowe kierunki

Impreza wspierana przez projekt Nowe wyzwania - nowe kierunki. Rozwój kierunków interdyscyplinarnych dla potrzeb gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy

Impreza wspierana przez projekt Fizyka - kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fizyka u podstaw nowych technologii

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej