Program

Wrzesień 2012

So Nd Pon Wt Śr Czw Pt So Nd
22 Weekend z Fizyką 24 Kluby i Lekcje festiwalowe 25 Kluby i Lekcje festiwalowe 26 Kluby i Lekcje festiwalowe 27 Kluby i Lekcje festiwalowe 28 Kluby i Lekcje festiwalowe 29 Weekend z Fizyką 30 Weekend z Fizyką

Sobota 22.09.2012

Plan dnia 22.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Jak geofizycy mierzą i obserwują zjawiska i procesy atmosferyczne

1000 - 1500 (wejścia co 30 minut, ostatnie o 14:30)

Jak geofizycy mierzą i obserwują zjawiska i procesy atmosferyczne

Pomiary lotnicze dostarczają ważnych danych naukowych o procesach zachodzących w atmosferze. Uczestnikom pokazu zademonstrujemy działanie ultraszybkiego termometru UFT do pomiarów temperatury w chmurach – unikalną i oryginalna konstrukcje Zakładu Fizyki Atmosfery IGF UW, opowiemy o pomiarach przeprowadzanych tym przyrządem i o atmosferycznych kampaniach pomiarowych z wykorzystaniem samolotów.

dr inż. Wojciech Kumala
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa,
Warsztaty; Spotkanie weekendowe; Od 14 lat.

Krótka historia naukowa globalnego ocieplenia

1015 - 1100

Krótka historia naukowa globalnego ocieplenia

Pojęcie efektu cieplarnianego ma już niemal 200 lat. Kto i kiedy je wprowadził? Kto i kiedy pokazał że dwutlenek węgla i para wodna to gazy cieplarniane? Kto i kiedy udowodnił że spalanie paliw kopalnych prowadzi do znacznego wzrostu stężenia CO2 w atmosferze? Czym rożni się pogoda od klimatu i dlaczego klimat jest w pewnym sensie łatwiej prognozować niż pogodę? Jak powstawały zręby współczesnej wiedzy fizycznej o procesach klimatycznych? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć przyjdź na wykład.

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, Sala 17
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Superkomputerowe symulacje atmosfery

1115 - 1200

Superkomputerowe symulacje atmosfery

Superkomputery i modele numeryczne są dziś podstawowymi narzędziami fizyki atmosfery. Pomagają nam zrozumieć, jakie prawa rządzą najmniejszymi kropelkami wody w chmurach na Ziemi, co determinuje naszą pogodę i klimat i do czego prowadzą procesy magnetyczne zachodzące w atmosferze Słońca. Jak wykorzystujemy najnowsze superkomputery w służbie meteorologii, klimatologii, fizyki atmosfery i astrofizyki, co potrafimy przy ich pomocy zbadać już dziś, a na co poczekamy jeszcze długo - to będzie przedmiotem niniejszego wykładu.

dr Zbigniew Piotrowski
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, Sala 17
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Rola oceanu w procesach klimatycznych

1215 - 1300

Rola oceanu w procesach klimatycznych

Powszechnie wiadomo, że bliskość oceanu wpływa na złagodzenie klimatu: nad morzem są chłodniejsze lata i cieplejsze zimy. Mniej osób zdaje jednak sobie sprawę z tego, że gdyby nie istniał Ocean Atlantycki, Warszawa miałaby klimat podobny do syberyjskiego Irkucka. Jeszcze mniej zapewne wie, że to głównie oceanom zawdzięczamy zmienność pogodny miedzy poszczególnymi latami; bez nich nie byłoby cykli klimatycznych takich jak NAO czy ENSO, których nazwy trafiają nawet do prasy codziennej. Wykład przedstawia w jaki sposób oceany wpływają na zmienność klimatu w skali świata, a także na to czy w Polsce będziemy mieli zimę mroźną czy ciepłą.

dr hab. Jacek Piskozub prof. Instytutu Oceanologii PAN
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, Sala 17
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Badamy zmiany klimatu Ziemi ...

1315 - 1400

Badamy zmiany klimatu Ziemi - uczniowska kampania klimatyczna 2013-2014

Uczniowska kampania klimatyczna to projekt włączenia uczniów w badanie przyczyn zmian klimatu Ziemi z szczególnym uwzględnieniem wpływu aerozoli.

dr Krzysztof Markowicz
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, Sala 17
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Teledetekcyjne metody badań atmosfery

1000 - 1300 (wejścia co 30 minut, ostatnie o 12:30)

Teledetekcyjne metody badań atmosfery

Przedstawimy techniki pomiarowe służące do badania atmosfery w kontekście uczniowskiej kampanii klimatycznej, która odbędzie się w latach 2013-2014.

dr Krzysztof Markowicz
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, dach
Warsztaty; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Zapytajnia atmosferyczna

1000 - 1300

Zapytajnia atmosferyczna

Niepowtarzalna okazja aby zadać naukowcom, specjalistom pytania na temat pogody, klimatu, zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze Ziemi, sposobów ich badania i modelowania.

prof. dr hab. Szymon P. Malinowski; dr Krzysztof Markowicz; dr hab. Jacek Piskozub prof. Instytutu Oceanologii PAN; dr Zbigniew Piotrowski
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, Sala 421
Spotkanie; Spotkanie weekendowe; Od 14 lat.

Poniedziałek 24.09.2012

Plan dnia 24.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Od bursztynu do magnesu

1000 - 1130 (wejścia co 45 minut, ostatnie o 10:45)

Od bursztynu do magnesu

Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom klas początkowych szkoły podstawowej zjawisk elektrycznych i magnetycznych poprzez proste eksperymenty.

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska; Anna Samsel; Kamil Boryczko
Wydział Fizyki UW, ul. Smyczkowa 5/7, Warszawa, Aula
Warsztaty;Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.

Fizyka reaktorów, czyli dlaczego reaktor jądrowy daje energię

1730 - 1900

Fizyka reaktorów, czyli dlaczego reaktor jądrowy daje energię

Budowa jądra, reakcja rozszczepienia, moderacja, krytyczność itp.. pojęcia; budowa reaktorów LWR: BWR, PWR; inne typy reaktorów (GCR, RBMK, FBR).

mgr inż. Kajetan Różycki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Warsztaty;Wykład; Klub; Od 16 lat.

Wtorek 25.09.2012

Plan dnia 25.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Wycieczka do reaktora jądrowego MARIA

815 - 1430 (zbiórka przed Muzeum Techniki w PKiN)

Wycieczka do reaktora jądrowego MARIA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych uważa za niezbędne prowadzenie otwartej dyskusji na tematy związane z tematyką jądrową na wszelkich spotkaniach organizowanych za lub przeciw EJ. Dlatego w ramach XVI Festiwalu Nauki zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 3-godzinna wycieczkę do reaktora jądrowego MARIA w Świerku pod Warszawą. Program wizyty w Ośrodku przewiduje:
1. Wykład "Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce". W trakcie wykładu omówione zostaną kwestie dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
2. Zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora MARIA.
3. Wizyta w Laboratorium Badań Materiałowych.
4. Wizyta w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych.

mgr Michał Dorosz; Łukasz Koszuk
Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Warszawa, ; Narodowe Centrum Badań Jadrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk,
Wycieczka naukowa; Klub; Od 15 lat.

Fizyka dla Wszystkich ...

1000 - 1100

Fizyka dla Wszystkich (Lekcja festiwalowa)

Przedstawimy szereg spektakularnych doświadczeń ilustrujących podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki. Pokażemy widzom jak piękne i proste mogą być zjawiska fizyczne. Wyjaśnimy jak znajomość tych zjawisk pozwala zrozumieć zasadę działania wielu urządzeń oraz zabawek.

mgr Andrzej Gołębiewski; mgr Urszula Dzienisiuk; prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy gimnazjum.

Paliwo jądrowe - od wydobycia do zużycia

1730 - 1900

Paliwo jądrowe - od wydobycia do zużycia

Cykl paliwowy – plutonowy i torowy; światowe zasoby uranu i toru; odpady i ich przetwarzanie oraz składowanie; reaktory prędkie.

mgr inż. Kajetan Różycki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Warsztaty;Wykład; Klub; Od 16 lat.

Od bursztynu do magnesu

1000 - 1130 (wejścia co 45 minut, ostatnie o 10:45)

Od bursztynu do magnesu

Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom klas początkowych szkoły podstawowej zjawisk elektrycznych i magnetycznych poprzez proste eksperymenty.

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska; Anna Samsel; Kamil Boryczko
Wydział Fizyki UW, ul. Smyczkowa 5/7, Warszawa, Aula
Warsztaty;Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.

Środa 26.09.2012

Plan dnia 26.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Fizyka dla Wszystkich ...

1000 - 1100

Fizyka dla Wszystkich (Lekcja festiwalowa)

Przedstawimy szereg spektakularnych doświadczeń ilustrujących podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki. Pokażemy widzom jak piękne i proste mogą być zjawiska fizyczne. Wyjaśnimy jak znajomość tych zjawisk pozwala zrozumieć zasadę działania wielu urządzeń oraz zabawek.

mgr Andrzej Gołębiewski; mgr Urszula Dzienisiuk; prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy gimnazjum.

Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych

1730 - 1900

Bezpieczeństwo reaktorów jądrowych

Zjawiska niosące zagrożenia: ciepło powyłączeniowe, reakcja cyrkonu z parą i inne; przykłady możliwych awarii: reaktywnościowe, blackout, utraty chłodziwa itp.; zabezpieczenia w reaktorach LWR II generacji (na przykładzie Fukushimy).

mgr inż. Kajetan Różycki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Warsztaty;Wykład; Klub; Od 16 lat.

Od bursztynu do magnesu

1000 - 1130 (wejścia co 45 minut, ostatnie o 10:45)

Od bursztynu do magnesu

Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom klas początkowych szkoły podstawowej zjawisk elektrycznych i magnetycznych poprzez proste eksperymenty.

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska; Anna Samsel; Kamil Boryczko
Wydział Fizyki UW, ul. Smyczkowa 5/7, Warszawa, Aula
Warsztaty;Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.

Czwartek 27.09.2012

Plan dnia 27.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Wycieczka do reaktora jądrowego MARIA

815 - 1430 (zbiórka przed Muzeum Techniki w PKiN)

Wycieczka do reaktora jądrowego MARIA

Narodowe Centrum Badań Jądrowych uważa za niezbędne prowadzenie otwartej dyskusji na tematy związane z tematyką jądrową na wszelkich spotkaniach organizowanych za lub przeciw EJ. Dlatego w ramach XVI Festiwalu Nauki zapraszamy wszystkich zainteresowanych na 3-godzinna wycieczkę do reaktora jądrowego MARIA w Świerku pod Warszawą. Program wizyty w Ośrodku przewiduje:
1. Wykład "Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce". W trakcie wykładu omówione zostaną kwestie dotyczące budowy elektrowni jądrowej w Polsce.
2. Zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora MARIA.
3. Wizyta w Laboratorium Badań Materiałowych.
4. Wizyta w Laboratorium Pomiarów Dozymetrycznych.

mgr Michał Dorosz; Łukasz Koszuk
Muzeum Techniki, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, Warszawa, ; Narodowe Centrum Badań Jadrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, Otwock-Świerk,
Wycieczka naukowa; Klub; Od 15 lat.

W tym szaleństwie jest metoda ...

1000 - 1100

W tym szaleństwie jest metoda - wprowadzenie do teorii chaosu i fraktali

Efekt motyla. Różnica między chaosem a przypadkowością. Stała w przedsionku chaosu. Zbiór Mandelbrota. Zastosowania fraktali. Dziwne atraktory. Wiele rysunków i animacji.

mgr Mateusz Denys
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy gimnazjum.

Czarnobyl i Fukushima w świetle obecnego stanu wiedzy

1730 - 1900

Czarnobyl i Fukushima w świetle obecnego stanu wiedzy

Awaria w Czarnobylu (z uwzględnieniem specyfiki reaktora RBMK); Zdarzenia w Fukushimie; w szczególności ich systemy zabezpieczeń.

mgr inż. Kajetan Różycki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Warsztaty;Wykład; Klub; Od 16 lat.

Od bursztynu do magnesu

1000 - 1130 (wejścia co 45 minut, ostatnie o 10:45)

Od bursztynu do magnesu

Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom klas początkowych szkoły podstawowej zjawisk elektrycznych i magnetycznych poprzez proste eksperymenty.

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska; Anna Samsel; Kamil Boryczko
Wydział Fizyki UW, ul. Smyczkowa 5/7, Warszawa, Aula
Warsztaty;Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.

Piątek 28.09.2012

Plan dnia 28.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Od bursztynu do magnesu

1000 - 1130 (wejścia co 45 minut, ostatnie o 10:45)

Od bursztynu do magnesu

Celem lekcji będzie przybliżenie uczniom klas początkowych szkoły podstawowej zjawisk elektrycznych i magnetycznych poprzez proste eksperymenty.

dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska; Anna Samsel; Kamil Boryczko
Wydział Fizyki UW, ul. Smyczkowa 5/7, Warszawa, Aula
Warsztaty;Pokaz; Lekcja festiwalowa; Od 1 do 3 klasy szkoły podstawowej.

Współczesne rozwiązania techniczne w budowie reaktorów

1800 - 1930

Współczesne rozwiązania techniczne w budowie reaktorów

Współczesne rozwiązania techniczne: reaktory II generacji (ABWR, ESBWR, AP1000, EPR).

mgr inż. Kajetan Różycki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Warsztaty;Wykład; Klub; Od 16 lat.

Sobota 29.09.2012

Plan dnia 29.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Promieniowanie środowiska

1000 - 1600

Promieniowanie środowiska

Promieniowanie otacza nas cały czas. Czy jest jednak tak mordercze, jak o tym słyszymy? U nas możesz dotknąć materiałów emitujących promieniowanie i w bezpieczny sposób je poznać pod okiem doświadczonych pracowników instytutu.

mgr Ewa Droste
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Teoretyczna (SDT)
Wystawa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Wieczór z astronomią w Ostrowiku

1700 - 2200

Wieczór z astronomią w Ostrowiku

W ramach wieczoru z astronomią proponujemy zwiedzanie terenu obserwatorium w Ostrowiku, wizytę pod kopułą teleskopu, interesujące wykłady popularnonaukowe, pokazy jesiennego nieba i ognisko przy którym będzie można się posilić.

mgr Anna Ciechanowska; Michał Gochna; mgr Marek Górski; dr Marcin Kiraga; Michał Lewandowski; dr Agnieszka Majczyna; mgr Mirosław Należyty; mgr Grzegorz Wiktorowicz
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, ; Stacja obserwacyjna Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Ostrowiku, Ostrowik 21,
Wycieczka naukowa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 10 lat (ze względu na późny powrót do Warszawy).

Czy zderzenia przy LHC odtworzą Wielki Wybuch?

1000 - 1100

Czy zderzenia przy LHC odtworzą Wielki Wybuch?

Na początku swego istnienia bardzo młody i bardzo gorący Wszechświat przeszedł zapewne przez fazę tak zwanej Plazmy Kwarkowo-Gluonowej. Próbujemy ten stan odtworzyć, badając zderzenia ciężkich, zjonizowanych jąder przy możliwie najwyższej energii. Opowiem o wynikach takich eksperymentów w dotychczas działających akceleratorach – oraz o nowych wynikach z akceleratora LHC, przyspieszającego wiązki ołowiu do energii 2.76 TeV na nukleon.

prof. dr hab. Helena Białkowska
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Skąd pochodzimy? ...

1100 - 1200

Skąd pochodzimy? Odpowiedzi fizyków cząstek elementarnych

Wykład poświęcony najnowszym koncepcjom pochodzenia materii we Wszechświecie.

dr Krzysztof Turzyński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Obserwacje astronomiczne z pustyni Atakama

1200 - 1300

Obserwacje astronomiczne z pustyni Atakama

Pustynia Atakama to jedno z najlepszych miejsc na Ziemi do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Znajduje się tam kilka czołowych obserwatoriów wyposażonych w najlepsze instrumenty. Właśnie z Chile dokonano licznych odkryć, do których znacząco przyczynili się polscy astronomowie.

dr Paweł Pietrukowicz
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 7 lat.

Mechanika kwantowa kontra czarne dziury

1300 - 1400

Mechanika kwantowa kontra czarne dziury

Będzie to najdziwniejsza historia, jaką człowiek kiedykolwiek odkrył. A w dodatku od poczatku do końca historia prawdziwa. Historia opowiadająca, jak wygląda rzeczywistość w skali mikro i skali makro.

dr Andrzej Dragan
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Kot Schrödingera w detektorach fal grawitacyjnych

1400 - 1500

Kot Schrödingera w detektorach fal grawitacyjnych

Fale grawitacyjne to słabe odkształcenia czasoprzestrzeni przewidywane przez teorię względności Einsteina. Stany splątane światła są wyjątkowo czułe na te odkształcenia. Czy pozwolą na wykrycie fal grawitacyjnych?

dr Rafał Demkowicz-Dobrzański
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Czego dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

1500 - 1600

Czego dowiedzieliśmy się dzięki Wielkiemu Zderzaczowi Hadronów LHC

W ramach wykładu ,przedstawione będą najnowsze dostępne wyniki z detektora Compact Muon Solenoid (CMS) przy Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Następnie słuchacze będą mogli dyskutować z fizykiem pełniącym aktualnie dyżur przy detektorze CMS.

prof. dr hab. Jan Królikowski; dr Marcin Konecki; dr Artur Kalinowski; prof. dr hab. Krzysztof Doroba; dr Mikołaj Ćwiok
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 14 lat.

Fizyka w obrazkach

1600 - 1700

Fizyka w obrazkach

Co się dzieje w LHC? Jak funkcjonuje świat na poziomie mniejszym niż atomy? Okazuje się, że odpowiedź (choć do dziś niepełna!) na te pytanie da się zapisać w języku… obrazków! Jak? To będzie przedmiotem wykładu.

Piotr Kucharski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Pokaz;Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Magia światła, magia nanoświata

1700 - 1800

Magia światła, magia nanoświata

Czy światło może rozchodzić się w metalowym drucie? Zaskakujące własności światła oddziałującego z obiektami o rozmiarach porównywalnych z długością fali świetlnej.

dr Jan Suffczyński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 14 lat.

Piękny jest ten świat ...

1000 - 1100

Piękny jest ten świat – dziekani Wydziału Fizyki prezentują

Patrząc na otaczający nas świat zadajemy sobie pytanie dlaczego za dnia niebo jest niebieskie, a słońce o zachodzie jest czerwone? Jak powstaje tęcza, a jak fatamorgana? Dlaczego w słoneczny dzień w szklarni jest gorąco? Dlaczego niedźwiedzie polarne są białe? Czy można zobaczyć ultrafiolet i podczerwień, mimo tego, że nasze oczy nie są na nie czułe? Na te i inne pytania spróbują odpowiedzieć dziekani Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nie będą odwoływać się do magii, ale wykonają szereg efektownych doświadczeń …

dr hab. Dariusz Wasik prof. UW; dr hab. Marek Trippenbach; dr hab. Andrzej Wysmołek prof. UW
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 10 lat.

Fizyka dla Wszystkich

1100 - 1200

Fizyka dla Wszystkich

Przedstawimy szereg spektakularnych doświadczeń ilustrujących podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki. Pokażemy widzom jak piękne i proste mogą być zjawiska fizyczne. Wyjaśnimy jak znajomość tych zjawisk pozwala zrozumieć zasadę działania wielu urządzeń oraz zabawek.

mgr Andrzej Gołębiewski; mgr Urszula Dzienisiuk; prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Fizyka dla Wszystkich

1230 - 1330

Fizyka dla Wszystkich

Przedstawimy szereg spektakularnych doświadczeń ilustrujących podstawowe prawa termodynamiki i mechaniki. Pokażemy widzom jak piękne i proste mogą być zjawiska fizyczne. Wyjaśnimy jak znajomość tych zjawisk pozwala zrozumieć zasadę działania wielu urządzeń oraz zabawek.

mgr Andrzej Gołębiewski; mgr Urszula Dzienisiuk; prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Konflikt i kooperacja ...

1400 - 1500

Konflikt i kooperacja - o modelowaniu ludzkich zachowań na gruncie Teorii Gier

Czy możliwe jest modelowanie ludzkich zachowań na gruncie teorii matematycznej? Na ile adekwatne są takie modele? Na te i inne pytania odpowiemy w czasie wykładu, na podstawie kilku intuicyjnych przykładów, słuchacze zapoznają się z fundamentalnymi zagadnieniami Teorii Gier. Wykład będzie miał charakter interaktywny - rozwiązania problemów nie będą podawane przez prowadzącego ale będą wypracowywane przez słuchaczy. Spróbujemy skupić się na istniejącym w wielu rzeczywistych sytuacjach fundamentalnym konflikcie pomiędzy dążeniami jednostki, a dobrem grupy i zastanowimy się w jaki sposób ten konflikt może być rozwiązany.

mgr inż. Karol Wawrzyniak
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Grafen – przyszlosc elastycznej elektroniki?

1500 - 1600

Grafen – przyszlosc elastycznej elektroniki?

Grafen, zsyntetyzowana pojedyncza warstwa atomów węgla, stwarza ogromne nadzieje na stworzenie nanoelektroniki alternatywnej do elektroniki opartej na krzemie. Ogromna elastyczność warstw grafenowych czyni je idealnymi kandydatami do tzw. elastycznej elektroniki, czyli procesorów na folii plastikowej, czy nieścieralnych ekranów dotykowych. W wykładzie zostaną omówione ostatnie osiągnięcia naukowe i technologiczne.

dr hab. Jacek A. Majewski prof. UW
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Czy Neutrina są szybsze od światła?

1600 - 1700

Czy Neutrina są szybsze od światła?

Neutrina to intrygujące i nieuchwytne cząstki elementarne, badane od wielu lat przez fizyków. Nie mają ładunku, prawie nie mają masy i bardzo słabo oddziałują z materią. Ostatnio neutrina przyniosły nam niespodziankę – eksperyment Opera ogłosił, że są one szybsze od światła. Na wykładzie opowiem o tym czym są neutrina, skąd do nas przylatują, jak je badamy oraz opiszę eksperyment Opera i sposób w jaki badał prędkość tych cząstek. Podczas prezentacji będzie można również dowiedzieć się o pracy polskich naukowców (w tym fizyków z Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Wydziału Fizyki UW) przy eksperymentach związanych z fizyką neutrin.

dr Paweł Przewłocki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Interfejsy mózg - komputer

1700 - 1800

Interfejsy mózg - komputer

Na wykładzie zaprezentowane zostanie działanie interfejsu mózg – komputer, urządzenia służącego do sterowania komputerem za pomocą myśli.

mgr Maciej Łabęcki; Mateusz Kruszyński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Symulator reaktora jądrowego

1000 - 1600

Symulator reaktora jądrowego

Udostępniamy dla Państwa symulator Agaty, program przeznaczony do szkolenia zawodowych operatorów reaktorów jądrowych. Pod opieką doświadczonego pracownika Instytutu będzie można samodzielnie przeprowadzić symulowany rozruch reaktora.

inż. Tadeusz Ostrowski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Teoretyczna (SDT)
Wystawa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Właściwości promieniowania

1000 - 1600

Właściwości promieniowania

Trzy zestawy doświadczalne i co nie miara zabawy. Przy tym dowiesz się, jak się chronić przed promieniowaniem i gdzie w medycynie i przemyśle jest ono wykorzystywane.

mgr inż. Łukasz Adamowski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Teoretyczna (SDT)
Wystawa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Czarnobyl 25 lat po awarii

1000 - 1600

Czarnobyl 25 lat po awarii

Zobacz sam jak dzisiaj wygląda Czarnobyl, a jak Prypeć, ćwierć wieku po awarii. Czy są tam: trawa, drzewa i zwierzęta? Czy może przetrwać człowiek?

dr inż. Marek Rabiński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Seminaryjna Teoretyczna (SST)
Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Kino 5D - symulacja wypadku samochodowego

1200 - 1700

Kino 5D - symulacja wypadku samochodowego

Dzięki współpracy z firmą PZU umożliwimy każdemu chętnemu sprawdzenie na własnej skórze co czuje się podczas wypadku samochodowego. Do dyspozycji będzie symulacja zderzenia czołowego z ciężarówką w najnowocześniejszej technologii kina 5D, a także symulator samochodu w trakcie dachowania.

Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, dziedziniec
Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Niedziela 30.09.2012

Plan dnia 30.09.2012.
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100
Trudne pytania ...

1000 - 1100

Trudne pytania – pierwsza pomoc dla rodziców ciekawskich dzieci

Czy można być w dwóch miejscach jednocześnie? Czy można zobaczyć na własne oczy świat za 1000 lat? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedź pojawi się na wykładzie. Zachęcam (szczególnie dzieci) do zadania własnych!

Piotr Kucharski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Seminaryjna Doświadczalna (SSD)
Spotkanie;Gra edukacyjna; Dla dzieci; Od 10 lat.

Zrób to sam ...

1100 - 1200

Zrób to sam: uniwersalny zestaw do badania świata w skali jak najmniejszej i jak największej

Tytułowy zestaw jest, pojęciowo, zaskakująco prosty. Składa się z dwóch części. Jednej z nich użyjemy, a najprostszą wersję drugiej pokażemy oraz opiszemy jak działa jej najbardziej zaawansowana realizacja. Jeżeli ktoś jednak woli słowa wielkie zamiast prostych, to rzecz dotyczyć będzie (między innymi) kosmologii w Wielkim Zderzaczu Hadronów.

dr Piotr Zalewski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Czy promieniowanie jonizujące może być nam potrzebne do życia?

1200 - 1300

Czy promieniowanie jonizujące może być nam potrzebne do życia?

Większość ludzi jest przekonana, że promieniowanie jonizujące może wywoływać w organizmach tylko efekty szkodliwe, od zaburzeń pracy poszczególnych narządów do śmierci nowotworowej włącznie. Sprawa ta wcale nie jest oczywista w obszarze niewielkich dawek. Istnieje obecnie wiele przesłanek mówiących, że ich działanie może być dobroczynne dla zdrowia nawet w sytuacjach bliskich krytycznych.

prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Fizyka złożoności ...

1300 - 1400

Fizyka złożoności – świat sieci złożonych

Podam operacyjną definicję złożoności a w tym atrybuty systemów złożonych. Omówię charakterystyczne przykłady a w tym zwłaszcza sieci złożone – przede wszystkim bezskalowe, dotyczące różnych dziedzin życia. Postaram się uzasadnić dlaczego w ostatnim czasie ma miejsce burzliwy rozwój badań nad układami złożonymi.

prof. dr hab. Ryszard Kutner
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Zamożność społeczeństw okiem fizyka

1400 - 1500

Zamożność społeczeństw okiem fizyka

Analiza dochodów gospodarstw domowych w Unii Europejskiej metodami fizyki statystycznej. Opis nierówności społecznych i ich zmian w dobie recesji, bądź rozwoju gospodarczego.

mgr Maciej Jagielski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Super-Kamiokande: podziemny detektor neutrin w Japonii

1500 - 1600

Super-Kamiokande: podziemny detektor neutrin w Japonii

Detektor Super-Kamiokande to wielki zbiornik wodny umieszczony głęboko pod ziemią w kopalni Kamioka. Kopalnia ta znajduje się w górach w zachodniej Japonii. Badane są tam neutrina pochodzące ze Słońca, atmosfery, supernowych oraz wytworzone przez człowieka. Cząstki które powstają w oddziaływaniach neutrin wytwarzają światło, które rejestrowane jest przez fotopowielacze zamontowane na ścianach zbiornika. W eksperymencie Super-Kamiokande biorą udział fizycy z całego świata, w tym naukowcy z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Na pokazie zaprezentowany zostnie film o detektorze wraz z krótkim wstępem dotyczącym fizyki neutrin.

dr Piotr Mijakowski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Pokaz;Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Czarnobyl po ćwierćwieczu

1600 - 1700

Czarnobyl po ćwierćwieczu

Na wykładzie zostaną omówione przyczyny i krótka historia awarii w Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu, środki podejmowane dla likwidacji jej skutków, obecny stan 30-km Strefy wokół elektrowni oraz plany na najbliższą przyszłość jej zagospodarowania. Przedstawione zostaną też zmiany w społecznym odbiorze awarii w Polsce i na Ukrainie. Wykład zostanie ilustrowany zdjęciami ze Strefy.

dr inż. Marek Rabiński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Aula
Wykład;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Co światło powie nam o cząsteczkach? ...

1000 - 1100

Co światło powie nam o cząsteczkach? Oddziaływanie femtosekundowych impulsów światła z materią.

Przedstawione zostaną inspirujące zjawiska zachodzące podczas oddziaływania femtosekundowych impulsów światła laserowego z materią. Umówione zostaną metody wyważania ultrakrótkich impulsów światła oraz sposoby ich zastosowania w badaniach cząsteczek związków organicznych.

mgr Piotr Kasprzycki
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 11 lat.

Ciecze magnetyczne i szybka jazda w terenie

1100 - 1200

Ciecze magnetyczne i szybka jazda w terenie

Ciecze magnetyczne – zwykłe cząstki magnetyczne w zwykłym płynie – niezwykłe zjawiska.

dr Karol Makuch
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Nowoczesne metody radioterapii nowotworów

1200 - 1300

Nowoczesne metody radioterapii nowotworów

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane najnowsze techniki i urządzenia, które pozwalają skutecznie napromienić guz, a jednocześnie oszczędzić zdrowe tkanki.

Zostaną przedstawione podstawy fizyczne radioterapii hadronowej oraz akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w tym rodzaju radioterapii. Zostaną podane przykłady działających ośrodków oraz planowane centra radioterapii hadronowej. Na podstawie współpracy z wiodącymi ośrodkami światowymi zostaną omówione wskazania medyczne do stosowania radioterapii hadronowej oraz wyniki kliniczne.

dr Anna Wysocka-Rabin
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 15 lat.

Odpowiedzi na (prawie) wszystkie pytania dotyczące kalendarza

1300 - 1400

Odpowiedzi na (prawie) wszystkie pytania dotyczące kalendarza

Czy wszystkie kraje w tej samej chwili przeszły na kalendarz gregoriański? Który dzień jest dniem przestępnym w roku przestępnym? Czy koniec świata będzie 21.12.2012? To tylko trzy pytania, na które udzielę odpowiedzi. W czasie wykładu dowiedzą się Państwo również: jak mierzono czas kiedyś i jak to się robi dzisiaj, ile spóźnia się zegar kwantowy, kiedy rok miał dzieisięć miesięcy, a tydzień dziesięć dni?

mgr Marcin Sadowski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 10 lat.

Ile kwarków jest w protonie?

1400 - 1500

Ile kwarków jest w protonie?

W powszechnym przekonaniu proton złożony jest z trzech kwarków. W czasie wykładu pokazane zostanie, że wnętrze protonu jest znacznie bogatsze.

dr Grzegorz Brona
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Laserowa detekcja materii śladowej ...

1500 - 1600

Laserowa detekcja materii śladowej - dla ochrony środowiska i medycyny

Używając techniki laserowej można wykrywać materię na poziomie śladowym. Podczas wykładu pokazane zostanie, jak takie urządzenia wykorzystuje się obecnie do badania czystości atmosfery, a w przyszłości - do wczesnego wykrywania stanów chorobowych.

prof. dr hab. Tadeusz Stacewicz
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Pokaz;Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Nanobezpieczeństwo ...

1600 - 1700

Nanobezpieczeństwo - czy nasze zdrowie i prywatność mogą być zagrożone?

Rozważania na temat nadziei i zagrożeń związanych z rozwojem nanotechnologii.

dr Jacek Szczytko
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Doświadczalna (SDD)
Wykład; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Kino 5D - symulacja wypadku samochodowego

1000 - 1700

Kino 5D - symulacja wypadku samochodowego

Dzięki współpracy z firmą PZU umożliwimy każdemu chętnemu sprawdzenie na własnej skórze co czuje się podczas wypadku samochodowego. Do dyspozycji będzie symulacja zderzenia czołowego z ciężarówką w najnowocześniejszej technologii kina 5D, a także symulator samochodu w trakcie dachowania.

Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, dziedziniec
Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 12 lat.

Promieniowanie środowiska

1000 - 1600

Promieniowanie środowiska

Promieniowanie otacza nas cały czas. Czy jest jednak tak mordercze, jak o tym słyszymy? U nas możesz dotknąć materiałów emitujących promieniowanie i w bezpieczny sposób je poznać pod okiem doświadczonych pracowników instytutu.

mgr Ewa Droste
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Teoretyczna (SDT)
Wystawa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Symulator reaktora jądrowego

1000 - 1600

Symulator reaktora jądrowego

Udostępniamy dla Państwa symulator Agaty, program przeznaczony do szkolenia zawodowych operatorów reaktorów jądrowych. Pod opieką doświadczonego pracownika Instytutu będzie można samodzielnie przeprowadzić symulowany rozruch reaktora.

inż. Tadeusz Ostrowski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Teoretyczna (SDT)
Wystawa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Właściwości promieniowania

1000 - 1600

Właściwości promieniowania

Trzy zestawy doświadczalne i co nie miara zabawy. Przy tym dowiesz się, jak się chronić przed promieniowaniem i gdzie w medycynie i przemyśle jest ono wykorzystywane.

mgr inż. Łukasz Adamowski
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Duża Teoretyczna (SDT)
Wystawa;Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 16 lat.

Czarnobyl 25 lat po awarii

1000 - 1600

Czarnobyl 25 lat po awarii

Zobacz sam jak dzisiaj wygląda Czarnobyl, a jak Prypeć, ćwierć wieku po awarii. Czy są tam: trawa, drzewa i zwierzęta? Czy może przetrwać człowiek?

dr inż. Marek Rabiński
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala Seminaryjna Teoretyczna (SST)
Pokaz; Spotkanie weekendowe; Od 13 lat.

Niezwykła planeta Ziemia

1000 - 1600

Niezwykła planeta Ziemia

Pokazy, warsztaty i animacje poświęcone pozycji Ziemi w Układzie Słonecznym, budowie oraz procesom zachodzącym we wnętrzu Ziemi i ich wpływie na kształt jej powierzchni.

dr Monika Wilde-Piórko; dr Marzena Świeczak; doktoranci i studenci WF UW; uczniowie I LO w Garwolinie
Wydział Fizyki UW, ul. Pasteura 7, Warszawa, Sala 17
Warsztaty;Pokaz; Dla dzieci; Od 6 do 12 lat.

Rejestracja promieniowania kosmicznego

1200 - 1400 (wejścia co 60 minut, ostatnie o 13:00)

Rejestracja promieniowania kosmicznego

100 lat temu Victor Hess wznosząc się w balonie stwierdził istnienie promieniowania jonizującego pochodzącego kosmosu. Zademonstrujemy aparaturę do rejestracji tego promieniowania oraz obecną wiedzę o energiach cząstek nadlatujących z kosmosu.

dr Grzegorz Grzelak
Wydział Fizyki UW, ul. Hoża 69, Warszawa, Sala N021
Warsztaty;Pokaz; Spotkanie weekendowe;

Kolory na planach dni oznaczają:

  • lekcje festiwalowe
  • wykłady/wykłady z pokazami
  • pokazy/wystawy
  • warsztaty/gry edukacyjne/spotkania
  • wycieczki
  • inne

Ostatnia modyfikacja: 28 września 2012 14:51:55

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Fundusze Europejskie

Impreza wspierana przez projekt Fizyka kształcenie dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Impreza wspierana przez projekt Fizyka u podstaw nowych technologii współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydarzenie wspierane przez projekt Photonic implementations of quantum-enhanced technologies, realizowany w ramach programu TEAM, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013