Pokazy Koła Naukowego Genetyki i Epigenetyki UW

impreza numer: 262

1. "Kolorowe wulkany" - nauka o podstawowych aspektach metabolizmu na przykładzie drożdży Saccharomyces cerevisiae

2. "Nowotworzenie i cytogenetyka" – quiz komputerowy oraz plansza przedstawią podstawowe zagadnienia związane z chorobami nowotworowymi

3. "Jakie sekrety kryje kropla krwi?" - skupimy się na wyjaśnieniu funkcji erytrocytów, makrofagów i pozostałych czynników morfotycznych krwi uczestniczących w zwalczaniu patogenów

4. "Ile witaminy C jest w cytrynie?" - oznaczanie ilości witaminy C w różnych przetworach owocowych.

Wykonawca

Sylwia Chromiec - studentka, Wydział Biologii UW - prowadząca

Termin

01.10.2016: 10:00 - 16:00

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 5 do 12 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Dla dzieci

Forma

Gra edukacyjna

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy