Izotop promieniotwórczy jako broń w walce o zdrowie

impreza numer: 386

Promieniowanie jonizujące w medycynie; działanie radiofarmaceutyków; obrazowanie izotopowe.

Wykonawca

dr Izabela Cieszykowska - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Termin

01.10.2016: 16:00 - 17:00

Czas trwania

30 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 16 lat.

Liczba uczestników

Bez ograniczeń.

Typ

Spotkanie weekendowe

Forma

Wykład

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy