Tajemnice Układu Słonecznego

impreza numer: 703

W czasie lekcji omówione będą planety Układu Słonecznego, ich ukształtowanie i ruch. Uczniowie dowiedzą się, jaki wpływ na nasze codzienne życie ma ruch obrotowy i obiegowy Ziemi. Dowiedzą się, dlaczego ludzie mogą (wkrótce) wylądować na Marsie, a nie na bliższej Wenus i czemu nikt nigdy nie stanie na powierzchni Jowisza.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Wydział Fizyki UW - opiekun merytoryczny

mgr Piotr Witek - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Terminy

22.09.2015: 10:30 - 11:15
23.09.2015: 10:30 - 11:15

Czas trwania

45 minut.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczniów

Od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej. Cała klasa.

Maksymalna liczba uczniów

30

Typ

Lekcja festiwalowa -podstawówka

Forma

Pokaz

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Współorganizatorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej