Wyprawa do wnętrza Ziemi

impreza numer: 305

Pokazy dla dzieci poświęcone budowie Ziemi oraz procesom zachodzącym w jej wnętrzu. Będzie można
odbyć wędrówkę do wnętrza Ziemi, wziąć do ręki skały i minerały budujące Ziemię, ułożyć puzzle litosferyczne,
sprawdzić jak działa pole magnetyczne Ziemi, zobaczyć co to jest konwekcja.

Wykonawcy

dr Monika Wilde-Piórko - Wydział Fizyki UW - prowadząca

mgr Piotr Witek - Wydział Fizyki UW - prowadzący

Kajetan Chrapkiewicz - student, Wydział Fizyki UW - prowadzący

Daria Śmietanka - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadząca

Adrianna Bogdanowska - studentka, Wydział Fizyki UW - prowadząca

Termin

27.09.2014: 10:00 - 16:00

Czas trwania

Impreza ciągła.

Dostępność

Impreza jest dostępna dla osób na wózkach.

Wiek uczestników

Od 6 do 12 lat.

Liczba uczestników

10 osób.

Dodatkowe informacje dla uczestników

  • Udział w imprezie odbywa się w 10 osobowych grupach.
  • Grupy wchodzą na pokazy co 30 minut.
  • O udziele decyduje kolejność przyjścia.

Typ

Dla dzieci

Forma

Pokazy

Organizator

Ostatnia modyfikacja: .

Organizatorzy

Patronat medialny

Sponsorzy

PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science

Impreza wspierana przez projekt PhoQuS@UW - Fostering Excellence in Photonics and Quantum Science realizowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej